Slik eg ser det

Status: Det er 30 år sidan eg begynte å studere kunst, og det er 20 år sidan eg hadde mi første separatutstilling.  Det er hit eg no har kome. Dette markerer eg med  ei retrospektiv utstilling  på Nittennullni  med opning laurdag 20.februar. For meg handlar dette om  å sjå meg tilbake, men også å ha ei moglegheit for la  folk rundt meg bli kjent med kunstnarskapet mitt. Utstillinga  er sett opp tematisk og etter ein viss kronologi. Den startar med eit utval måleri og teikningar frå perioden  1990-1997 då eg var student i Dundee, Skottland og  Wien, Austerrike. Her er to måleri frå mi første separatutstilling i 2001. Vidare har eg med  måleri frå seriane  Tilsynelatande, Stille liv, ØyrefallLova land, Ego, Undergrunn og Eg trur. 

Sjå utstilling i denne fine filmen som min dyktige son Mateo Røssevold Christensen har lagar Kunstforedrag 2.mars

I samband med den retrospektive utstillinga mi vil eg halde eit foredarag (ein såkalla artist talk) om arbeidet mitt med vekt på bruk av symbolikk og korleis eg jobbar med visningsstadar som kjøpesenter, undergangar og kyrkjer. Foredraget vert halde i Nittennullni inne i gallerirommet og det startar kl 20.00. Det er lagt ut 20 billettar og du kan kjøpe desse på Tikkio. Alle vil få faste tilviste plassar med høveleg avstand. Velkomne.The way I see it

After 20 years as an artist I look back over my shoulder through a retrospective exhibition showing work from my first solo-show in 2001 untill today. I have also added some works from my years as a an art student (1990 - 1997). All though it is intersting for me to se all this work together I am really doing this to celebrate my 50 years on the planet.  The exhibition is set up on the island where I grew up and where I now live and have my beautiful studio.  For me this is also a way to let my fellow islanders to get to know my work more in depth. It is the attempt to become a prophet in my own land.


Underground

An exhibition of paintings, words and concrete
Seven days in  March 2017 in the underground tunnel connecting Ålesund city hall and Ålesund Bus Station.
The exhibition was open to the public night and day.
Every day at 12.00 and at 19.00 texts was performed in the tunnel, next to the paintings.

See pictures from the event here


Photo: Lina B. RøssevoldTrine Røssevold works in the field of contemporary painting. The paintings are based on the tradition of classical oil paintings in which both portraits and still lifes are present.


© Trine Røssevold / BONO